آرشیو برچسب ها : برچسب زندگی

زندگی کردن، برچسب زدن. صحنه ای که بسیاری از ما با آن روبرو شده ایم – دیدن موارد ناشناخته در فریزر و یا کابینت ها.   به دنبال تلف شدن زمان تلاش زیادی برای به یادآوردن و حل این رمز صورت می گیرد.   نتیجه این می شود که این مورد به سطل زباله پرتاب می […]